På svenska

Historia

Dirty River Roller Grrrls, d.v.s. DRRG!, grundades i Åbo i juni 2010. Allt började med att tre personer, Heitti, Juissi och Toxic, tidigare okända för varandra, bestämde träff och grundade det första roller derbylaget i Åbo. Fulla av entusiasm skaffade de utrustning och började träna på asfaltbanan i Kuppis.

På hösten var det några till som ville vara med och DRRG! flyttade inomhus. Salarna var pyttesmå och spelarna kunde bara drömma om att få plats för en ordentlig roller derbybana.

År 2011 fick DRRG! många nya spelare och blev många erfarenheter rikare. Spelarna gjorde sina första, men inte sista, derbyresor utomlands och tränandet blev mer målmedvetet i och med att träningsansvaret delades mellan spelarna. DRRG! hittade sin rytm och fastställde regler för sin verksamhet. De ville att träningsavgifterna skulle hållas på en så låg nivå som möjligt, eftersom roller derby annars är dyrt. DIY-mentaliteten blev en självklar del av verksamheten, när allt helt enkelt måste göras själv. DRRG! ville även vara en öppen organisation, och att ta avstånd från rasism, homofobi och transfobi har varit en självklarhet från första början.

Mål och värderingar

Intresset för roller derby ökar konstant och därför organiserar DRRG! ungefär två fresh meat –träningsperioder per år. DRRG!s A- och B-lag spelar både på nationell och internationell nivå. DRRG! vann brons i 2013 och silver år 2015 i den finska nationella ligan Suomi Cup. DRRG! är också medlem i den internationella roller derby -paraplyorganisationen WFTDA (Women’s Flat Track Derby Association).

Dirty River Roller Grrrls rf:s värderingar:

Jämlikhet: DRRG!s mål är att vara ett utrymme som är tryggt och fritt från diskriminering för dess medlemmar, frivilliga och fans. Vi använder endast könsneutrala uttryck under våra träningar eftersom vi respekterar könets mångfald samt varenda medlems rätt till att definiera sig själv. DRRG! tillåter ingen diskriminering på basis av en persons hudfärg, religion, kön, uppfattande av kön, ålder, nationalitet, skada, kropp, civilstånd eller sexuell anläggning. I DRRG! tillåts inget värdesättande beroende på ifall en person identifierar sig som kvinna, man, intergender, transsexuell, könlös, intersexuell eller något annat. DRRG! lägger inga feminina minimikrav på egna lagens eller motståndarlagens spelare. I DRRG!s tävlande lag får alla, som inte anser sig höra till något lag bestående av män, spela.

Öppenhet och transparens: I föreningen förhåller man sig positivt och öppet till medlemmarnas förslag och åsikter. Alla har rätt till att få sin röst hörd inom föreningen. I föreningens interna kommunikation måste informationen vara tydlig och enkelt tillgänglig. Information förmedlas på det sättet att den är enkel att komma åt för föreningens medlemmar. Detta uppnås genom att använda föreningens officiella forum som informationskanal. Alla ärenden, även problematiska, kommuniceras öppet. Kommunikationen är flerriktad: styrelsen och de olika grupperna informerar regelbundet om sina beslut och sin verksamhet till föreningens andra medlemmar. Öppenhet och transparens som värderingar förstärker även gemenskapen genom mångstämmig och tryggad möjlighet att påverka.

Djurens rättigheter: I DRRG!s namn säljs och bjuds endast på veganska produkter.

Vill du kontakta oss går det lättast per e-mail rollerderbyinturku(a)gmail.com eller kolla upp oss på facebook.

One Response to På svenska

  1. Pingback: Roller Derby lockar allt fler utövare | Dagens Tidning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s